Vstupné

Vstupné je uvedené pri každej akcii.

Každá akcia má inú náplň a iné materiálové vybavenie. Preto nemôžeme uvádzať jednotnú cenu.