Tvorivosť spája komunity 2023

Projekt je určený rôznym generáciám, ale najmä seniorom, ktorí chcú rozvíjať svoje tvorivé schopnosti. Uskutočňovať sa bude  formou kreatívnych workshopov pre malé skupiny so zameraním na tvorivé a umelecké aktivity.