Medzigeneračné stretnutia

Chcete zaujímavo stráviť čas so svojimi deťmi či vnúčatami? Ak áno, pozvite ich na niektoréz kreatívnych podujatí Klubu Luna. Ponúkame Vám zvýhodnené rodinné ceny vstupného pre 1 dospelú osobu a 1 školopovinné dieťa (25 % z ceny vstupného). Pripravujeme špeciálne rodinné akcie, o konaní ktorých Vás budeme informovať na našich webových stránkach, aj FB Klubu Luna.