DOD Rádia Regina Západ

Klub Luna dostal pozvanie zúčastniť sa 5.9.  Dňa otvorených dverí Rádia Regina od 9. do 14.30 hod. v budove Slovenského rozhlasu. Pre návštevníkov je pripravený zaujímavý program a budeme tam aj my z Klubu Luna. Tešíme sa na Vás.