Zakladateľky Klubu Luna

 

Dr. Lívia Matulová Osvaldová
riaditeľka KLUBU LUNA o.z.
lektorka, prednášky

 

JUDr. Daniela Gemerská
zástupkyňa riaditeľky
prednášky

 

Ing. Gabriela Gallová
tajomníčka KLUBU LUNA o.z.
web, FB, lektorka

 

Ing. Danka Vajová
ekonómka

 

Marcela Grošeková
koordinátorka projektov

 

Zakladateľky Klubu Luna v detstve:
Lívia Balážová
(1. vľavo) - Lívia Matulová, Osvaldová
Daniela Voldánová 
(2. vľavo) - Daniela Gemerská
Gabriela Balážová
(v predu najmenšia) - Gabriela Gallová)

 

Lívia, Danka a Gabriela po rokoch
s Olinkou Belešovou v relácii Generácia