Medzi-nami

Projekt Medzi - nami sa realizoval s finančnou podporou Mestskej časti Bratislava - Staré mesto, ktorá navrhla materskú školu MŠ Kuzmányho 9 pre realizáciu pilotného projektu Medzi - nami a Klubom Luna Senior Friendly. 

Autorom a odborným garantom projektu je PhDr. Lívia Matulová Osvaldová, CSc., psychologička s dlhoročnou praxou v predmetnej oblasti. 

Pilotný medzigeneračný projekt Medzi - nami sa realizoval s cieľom prepojiť najmladšiu generáciu - deti z materských škôl a seniorov pomocou aktivít pre deti v materskej škole. 

Tieto  aktivity boli podnetné  pre predškolákov a súčasne poskytli pocit užitočnosti a potrebnosti seniorom.

Projekt bol pre koronavírus predčasne ikončený.

image